OLAS đã có một chuyến nghĩ hè thú vị cho tất cả các nhân viên tại resort Novotel Phú Quốc

OLAS đã có một chuyến nghĩ hè thú vị cho tất cả các nhân viên tại resort Novotel Phú Quốc

Vừa qua, như thường niên hàng năm Công ty Olas đã tổ chức một chuyến đi nghĩ hè thú vị cho toàn bộ các nhân viên
tại resort Novotel Phú Quốc từ ngày 17 – 19/06/2016.

du-lich-phu-quoc-1

du-lich-phu-quoc-2

du-lich-phu-quoc-3

du-lich-phu-quoc-4

du-lich-phu-quoc-5

du-lich-phu-quoc-6

du-lich-phu-quoc-7