Vật liệu ứng dụng

 

Công nghệ laser có thể được ứng dụng linh hoạt trên nhiều loại vật liệu khác nhau cho những mục đích khác nhau tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp như: khắc, cắt, trạm trổ…

Dưới đây là những vật liệu có thể ứng dụng với công nghệ laser

Kim loại | Ứng dụng khắc lasercắt laserhàn laser

vl-kim-loai

Vải và da | Ứng dụng khắc lasercắt laser trên phi kim

vai-da

Giấy | Ứng dụng cắt laser

giay

Thủy tinh | Ứng dụng khắc lasercắt laser

thuy-tinh

Gỗ | Ứng dụng khắc lasercắt laser

go

Cao su | Ứng dụng khắc laser cắt laser

cao_su

Nhựa | Ứng dụng khắc lasercắt laser

nhua

Đá | Ứng dụng khắc laser

da