Cắt laser trên phi kim

Cắt laser trên phi kim

Các máy cắt laser trên phi kim mà OLAS cung cấp được ứng dụng trong cắt 2D, 3D trên các vật liệu như: giấy, nhựa, vải, da…

Ứng dụng cắt nhựa, mica

nhua

Ứng dụng cắt gỗ

go

Ứng dụng cắt cao su

cao_su

Ứng dụng cắt giấy 2D | Tham khảo máy cắt laser

cat-giay-2d

Ứng dụng cắt giấy 3D

cat-giay-3d