Company & Partners

February 2021

August 2016

nu-tuong-chong-gian-lan-xang-dau-xuat-quan-kiem-tra-cac-tiem-vang

Sở khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai sử dụng máy đo quang phổ M1 Mistral của OLAS để kiểm định vàng

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Sở khoa học và công nghệ Đồng Nai) Đỗ Ngọc Thanh Phương - “nữ tướng” chống gian lận xăng dầu, chính thức phát động kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Mới kiểm tra 50 doanh nghiệp đã [...]

tru-so-olas

New office and showroom

OLAS LTD. pleased to announce to our customers and partners from 1st October, 2012 OLAS's Office and Showroom will move its new address: Address: 22-24 Nguyen Thi Thap Str., Him Lam Town, Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC, VN Tel : +84 8 62515585 |  Fax : +84 8 62515573 New office [...]

olas-ky-niem-thanh-lap-anniversary

OLAS year end & 5 anniversary party

OLAS held a farewell party for Year 2012, to welcome the New Year 2013 as well as the 5th anniversary of the founding of the company. On this occasion, OLAS also thanks to all customers and all staffs have accompanied the development of the company in recent years. The party was [...]