Exhibition

October 2018

trien-lam-mta-2011-exhibition-2

OLAS at MTA VIETNAM 2011

OLAS THAM GIA TRIỂN LÃM MTA VIETNAM 2011 Thời gian : 05/07/2011 – 08 / 07 / 2011 Địa Điểm : Trung tâm triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC) – 997 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) Gian hàng : AM3-5

August 2016

July 2016

June 2016

olas-tai-mta-2013

OLAS at MTA Viet Nam in 2013

OLAS vừa tham gia triển lãm MTA 2013 từ ngày 2-5 tháng 7 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng. MTA luôn là triển lãm công nghiệp quốc tế uy tín và lớn nhất tại Việt Nam. MTA 2013 là kỳ triển lãm có quy [...]

trien-lam-quoc-te-nu-trang-vijf

OLAS tham gia hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam 2012

OLAS tham gia hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam 2012 từ ngày 01/11/2012 đến ngày 05/11/2012 HỘI CHỢ QUỐC TẾ TRANG SỨC VIỆT NAM 2012 Thời gian: 10h00 – 21h00 từ ngày 01/11/2012 đến ngày 04/11/2012 10h00 – 17h00 ngày 05/11/2012 Địa điểm: Gian hàng K93-94-95-96 Nhà Thi Đấu Phú Thọ 211 [...]

olas-trien-lam-mta-2012-exhibition

OLAS at MTA Viet Nam in 2012

Từ năm 2005 đến nay, MTA Việt Nam vẫn luôn là cầu nối cho các nhà cung cấp dịch vụ và kỹ thuật sản xuất với thị trường sản xuất Việt Nam. Triển lãm lần thứ 10 đánh dấu thành quả bền vững với vai trò là cầu nối [...]

May 2016

trien-lam-metalex-2011-exhibition-1

OLAS at METALEX Viet Nam in 2011

OLAS THAM GIA TRIỂN LÃM METALEX VIETNAM 2011 Thời gian : 06 / 10 / 2011 – 08 / 10 / 2011 Địa Điểm : Trung tâm triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC) – 997 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) Gian hàng : B11

trien-lam-mta-2011-exhibition-2

OLAS at MTA Viet Nam in 2011

OLAS THAM GIA TRIỂN LÃM MTA VIETNAM 2011 Thời gian : 05/07/2011 – 08 / 07 / 2011 Địa Điểm : Trung tâm triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC) – 997 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) Gian hàng : AM3-5

Contact